Phần mềm cPanel cho VPS

120,000 VND
1 tháng

 • Hệ thống VPSMMOCLOUD

 • Tạo user Không giới hạn

 • Let's Encrypt miễn phí

 • SSL miễn phí

 • Bao gồm Softaculous Licence

 • Bao gồm Sitepad Licence

 • Kích hoạt tức thì


Cpanel cho Dedicated/Server

153,000 VND
1 tháng

 • Hệ thống VPSMMOCLOUD

 • Tài khoản khách hàng không giới hạn

 • Let's Encrypt miễn phí

 • SSL miễn phí

 • Bao gồm Softaculous Licence

 • Bao gồm Sitepad Licence

 • Kích hoạt tức thì


Cloud Linux

153,000 VND
1 tháng

 • Kích hoạt tức thì

 • Không bị gián đoạn

 • Không giới hạn user hosting

 • Change IP at Client Area

 • Khả năng cập nhật chính thức

 • Hỗ trợ từ VPSMMOCLOUD


Litespeed - 2 Core

153,000 VND
1 tháng

 • Kích hoạt tức thì

 • Không bị gián đoạn

 • Change IP at Client Area

 • Khả năng cập nhật chính thức

 • Cho phép không giới hạn tên miền

 • Built-in Anti-DDoS

 • Hỗ trợ từ VPSMMOCLOUD


Imunify360

76,500 VND
1 tháng

 • Kích hoạt tức thì

 • Không bị gián đoạn

 • Change IP at Client Area

 • Khả năng cập nhật chính thức

 • Hỗ trợ từ VPSMMOCLOUD


WHMReseller

612,000 VND
1 năm

 • Kích hoạt tức thì

 • Không bị gián đoạn

 • Change IP at Client Area

 • Khả năng cập nhật chính thức

 • Tạo tài khoản Alpha, Master, WHM không giới hạn

 • Hỗ trợ từ VPSMMOCLOUD


Virtualizor

125,000 VND
1 tháng

 • Kích hoạt tức thì

 • Không bị gián đoạn

 • không giới hạn Create VM

 • Change IP at Client Area

 • Khả năng cập nhật chính thức

 • Không hoàn tiền

 • Hỗ trợ từ VPSMMOCLOUD


Plesk Linux Server

250,000 VND
1 tháng

 • Kích hoạt ngay lập tức

 • Web Host Edition Dedicated

 • Phiên bản mới nhất của Plesk

 • Tài khoản không giới hạn

 • Thay đổi IP tại Khu vực khách hàng


DirectAdmin VPS

80,000 VND
1 tháng

 • Kích hoạt ngay lập tức

 • Tài khoản không giới hạn

 • Thay đổi IP tại Khu vực khách hàng